Bun venit Imprimare

bun-venitService rapid este un concept nou pe pia?a serviciilor din România, un concept care a fost preluat de Railly la scurt timp de la inceperea activit??ii ?i care presupune efectuarea celor 7 opera?iuni de baz? la o ma?in?, excluzând partea de mecanic? ?i tinichigerie.

O gam? de servicii complex?, adaptat? de Railly pentru turisme, vehicule 4x4 (SUV), camionete, moto, ?i vehicule de transport marf? de pân? la 3,5 tone.

Serviciile de service auto oferite de Railly sunt adaptate standardelor europene, fiirma fiind dotat? cu utilaje moderne, de ultim? or?.

Mai mult, pentru des?vâr?irea serviciilor, sp?l?toria folose?te doar detergen?i biodegradabili ned?un?tori mediului înconjur?tor iar pentru ?ofer punem la dispozi?ie dependin?e confortabile ?i civilizate care s?-i fac? a?teptarea cât mai pl?cut?.

Railly este unul din cei mai importan?i jucatori de pe piata de anvelope din Timisoara.