Anvelope Timisoara Despre Noi

Despre Noi Imprimare

bun-venitService rapid este un concept nou pe pia?a serviciilor din România, un concept care a fost preluat de Railly la scurt timp de la inceperea activit??ii ?i care presupune efectuarea celor 7 opera?iuni de baz? la o ma?in?, excluzând partea de mecanic? ?i tinichigerie.

O gam? de servicii complex?, adaptat? de Railly pentru turisme, vehicule 4x4 (SUV), camionete, moto, ?i vehicule de transport marf? de pân? la 3,5 tone.

Serviciile de service auto oferite de Railly sunt adaptate standardelor europene, fiirma fiind dotat? cu utilaje moderne, de ultim? or?.

Mai mult, pentru des?vâr?irea serviciilor, sp?l?toria folose?te doar detergen?i biodegradabili ned?un?tori mediului înconjur?tor iar pentru ?ofer punem la dispozi?ie dependin?e confortabile ?i civilizate care s?-i fac? a?teptarea cât mai pl?cut?.

despre-raillyRailly ?i-a început activitatea în 2005, odat? cu preluarea unei sp?l?torii auto existente pe pia??. Dup? primul an de activitate am început s? extindem gama de servicii, demarând activit??ile de service care, pe lâng? oferta de cosmetic? auto aduceau în plus ?i cea de service rapid. În scurt timp au fost puse la punct servicii complete de montare-demontare anvelope, echilibrare ro?i, vulcanizare ?i presurizare cu azot iar pentru clien?ii afla?i în a?teptare, un spa?iu civilizat ce îndepline?te ?i rol de showroom în care ace?tia se pot relaxa savurând o cafea sau un ceai în cele mai bune ?i confortabile condi?ii.

Dup? trei ani de la înfiin?are, am trecut la o nou? etap?, extinzându-ne oferta de servicii cu un punct de lucru nou, situat pe Calea Aradului, lâng? OMV, care începând cu luna aprilie 2008 ofer?, pe lâng? service-ul rapid care ne-a consacrat ?i servicii de geometrie auto.

 
 

Polls

Cele mai bune anvelope?