Trecerea la anvelopele de iarna Imprimare
Odat? cu începerea sezonului rece ?i o coborâre a mediei temperaturilor sub 7 grade celsius, speciali?tii ne recomand? trecerea la cauciucurile de iarn?. Anvelopele specifice sezonului cald se înt?resc ?i î?i pierd din flexibilitate la temperaturi mai mici decât valorile men?ionate mai sus ceea ce poate duce la consecin?e grave. În timp ce cauciucurile de iarn? sunt mai flexibile ?i sunt dotate cu lamele multiple pentru a cre?te aderen?a, cele de var? devin rigide, au o eficien?? sc?zut? la frânare, sporesc riscurile de derapaje necontrolate deci, pot deveni un risc pe care nu sunte?i nevoi?i s? vi-l asuma?i.

Cauciucurile de iarn? devin astfel solu?ia ideal?, având un profil mai accentuat, ?an?uri mai strâmte ?i fiind fabricate din materiale mai moi decât cele de var?. Chiar dac? ave?i op?iunea unor cauciucuri adecvate pentru toate anotimpurile v? recomand?m utilizarea celor specifice sezonului.

În ceea ce prive?te costurile, pre?ul anvelopelor poate varia în func?ie de firma constructoare, dimensiunile sau profilul anvelopei ori anotimpul destinat. Anvelopele de iarn? pentru o Dacia Logan de exemplu, pot fi cump?rate la pre?uri ce pornesc de la 500 de lei ?i pot ajunge pân? la chiar 2000 de lei. Pare scump? Depinde ?i de ma?ina pe care o ave?i, anvelopele pentru un SUV putând dep??i 10.000 lei pentru un pachet complet.


Date tehnice


Pe lâng? diferen?a de material, ve?i observa ?i o diferen?? de textur?, cauciucurile de iarn? având încrustat un model specific, în care canalurile mici se intersecteaz? cu cele mai mari împingând în exterior apa sau z?pada.

Înainte de a porni la drum, nu uita?i s? verifica?i presiunea în anvelope. O sc?dere brusc? de temperatur? poate duce la pierderea a 500 de grame de aer.

Verifica?i în datele tehnice indicele de vitez? maxim? pentru a v? adapta la limitele anvelopei pe care o folosi?i. Pentru codul Q v? recomand?m o maxim? de 160 km pe or? în vreme ce pentru codurile T ?i H ve?i putea atinge viteze de 190km/h, respectiv 210 km/h.

Nu în ultimul rând, asigura?i-v? c? anvelopele cump?rate sunt identice, pentru a avea o manevrabilitate sporit? ?i pentru a evita uzura inegal? sau pierderea manevrabilit??ii autovehiculului.